МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 0,4-10 кВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2023.275897

Ключові слова:

енергетика, відхилення напруги, несиметрія напруги, нечітка логіка, автоматизація, регулювання під навантаженням

Анотація

Споживання енергії є обов’язковою умовою існування людства. Наявність доступної для споживання енергії завжди була необхідна для задоволення потреб людини, збільшення тривалості та поліпшення умов її життя. Тема якості електроенергії є головною в Україні. Найефективніше споживачі електричної енергії працюють при номінальній напрузі. Проте забезпечити подавання номінальної напруги до всіх споживачів практично не можливо. Всякий провідник має певний опір, тому проходження електричного струму по електричній мережі пов’язане із втратами напруги. Ці втрати не залишаються незмінними, оскільки навантаження мережі постійно змінюється протягом доби, сезону, року. Внаслідок зміни навантаження змінюється і втрата напруги в мережі і, як наслідок, змінюється напруга на затискачах у споживачів. Ці зміни можуть бути швидкими і короткочасними (наприклад під час пуску асинхронного двигуна із короткозамкненим ротором) або повільними і тривалими (при поступовій зміні навантаження протягом доби або року і при плавному регулюванні напруги). В роботі наведено результати дослідження застосування чітких алгоритмів керування для завдання нормалізації якості напруги та коефіцієнтів несиметрії в електромережі. На основі моделювання запропоновано нову ефективну модель алгоритму регулювання якості електричної енергії в розподільній мережі. У дослідному зразку використовується нове технічне рішення стосовно регулювання показників якості електроенергії. Розроблено модель регулювання якості електричної енергії на основі методу нечіткої логіки і побудови блок-схеми алгоритму. Розроблена структурна схема випробувальної системи «Релсіс РЗЛ-05.РПН». Результати досліджень можуть бути використані при проєктуванні пристрою для приводу з регулюванням під навантаженням (РПН), підключеного до трансформатора.

Біографії авторів

Антон Панов, Державний біотехнологічний університет

аспірант

Сергій Тимчук, Державний біотехнологічний університет

д-р техн. наук, професор

Посилання

ДСТУ EN 50160:2014, "Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності". Взамін ДСТУ EN 20160:2010; Введ. 20.05.2014. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014.

П. Плєшков, М. Полтовець, та І. Савеленко, Оцінка економічних збитків при несиметрії напруги за нульовою послідовністю в сільських електричних мережах. Кіровоград: КДТУ, 2002, с. 69-72.

A. de Almeida, L. Moreira, and J. Delgado, Power Quality Problems and New Solutions. [Online]. Available: http://www.icrepq.com/pdfs/PL4.ALMEIDA.pdf. Accessed on: March 30, 2023.

О. Г. Гриб, О. М. Довгалюк, та О. В. Саприка, "Аналіз відхилення напруги в електричних мережах внутрішнього освітлення" [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/statti/Tezi/Daidzhest/2011/02_01__.pdf. Дата звернення: Берез. 30, 2023.

Б. Галашин, "Вплив несиметрії напруги на роботу електрообладнання", на VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф. Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання, Тернопіль, 2017, с. 204.

П. Плєшков, М. Полтовець, та І. Савеленко, Оцінка економічних збитків при несиметії напруги за нульовою послідовністю в сільських електричних мережах. Кіровоград: КДТУ, 2002, с. 69-72.

В. Г. Ягуп, та К. В. Ягуп, Моделювання та оптимізація режимів систем енергопостачання та електроспоживання: навч. посіб. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.

А. А. Панов, и С. А. Тимчук, "Нечеткий алгоритм регулирования установившегося отклонения напряжения в электрической сети 0,4 кВ". Таллин: United Journal, № 26, с. 31-37, 2019.

А. А. Панов, и С. А. Тимчук, "Нечеткий алгоритм регулирования коэффициентов несимметрии напряжения обратной и нулевой последовательности", на The 4th Int. Sci. and Pract. Conf. Perspectives of world science and education, Osaka, Japan: CPN Puublishing Group, 2019, рр. 670-679.

J. Feng, D. Zhao, G. Wu, Z. Liu, and J. Zhang, "Evaluating demand response impacts on capacity credit of renewable distributed generation in smart distribution systems". [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/ielaam/6287639/8274985/8031328-aam.pdf. Accessed on: March 30, 2023.

Y. Zhou, P. Mancarella, and J. Mutale, "Framework for capacity credit assessment of electrical energy storage and demand response", IET Gener. Transm. Distrib., vol. 10, no. 9, pp. 2267-2276, Feb.2016.

А. О. Панов, "Регулювання коефіцієнтів несиметрії напруги нульової та зворотної послідовності в електричних мережах 0,4 кВ", на VIІ міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2020, Київ: КПІ, 2020, с. 16-17.

S. Tymchuk, S. Shendryk, V. Shendryk, A. Panov, A. Kazlauskaite, and T. Levytska, "Decision-Making Model at the Management of Hybrid Power Grid", in Information and Software Technologies. ICIST 2020. Communications in Computer and Information Science, A. Lopata, R. Butkienė, D. Gudonienė, and V. Sukackė, Eds, vol. 1283, Springer, Cham, 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-030-59506-7_6.

А. О. Панов, "Розробка алгоритму регулювання усталеного відхилення напруги в розподільних мережах 0,4-10 кВ", на Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків: ХНАДУ, 2021, с. 170-174.

"Пристрій релейного захисту автоматики для регулювання під навантаженням трансформаторів РЗЛ-05.РПН". [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://relsis.ua/ua/products/relay-protection-automation/rzl-05/rzl-05rpn. Дата звернення: Берез. 21, 2023.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-02

Як цитувати

Панов, А., & Тимчук, С. (2023). МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 0,4-10 кВ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, (2), 13–23. https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2023.275897

Номер

Розділ

Автоматизація та приладобудування

URN