РАНЖУВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІСЛЯДРУКАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2023.278908

Ключові слова:

поліграфія, книга, брошурувально-палітурні процеси, ієрархія, ранг, пріоритетність

Анотація

У статті досліджено основні фактори, що впливають на якість реалізації післядрукарського опрацювання книжкових видань, а отже, і на якість кінцевого продукту – книги. Зокрема, проаналізовано сформовану множину факторів, що містить такі компоненти: виготовлення зошитів, скріплення, комплектування, покривний матеріал, оброблення книжкових блоків, оздоблення, кінцеве опрацювання, проєкт. Для виокремлення наведених факторів використано метод експертного оцінювання і залучено фахівців-практиків і представників наукової спільноти. Основна увага приділена встановленню та аналізу взаємозв’язків між факторами, що умовно поділені на дві категорії: прямі й опосередковані впливи і прямі й опосередковані залежності. При цьому під прямими впливами та залежностями розуміємо досяжності першого порядку, а під опосередкованими – другого. Для дослідження зв’язків між факторами використано метод ранжування, згідно з яким побудовано систему ієрархічних дерев: ієрархічні графи прямих та опосередкованих впливів на якість реалізації післядрукарського опрацювання книжкових видань; ієрархічні графи прямих та опосередкованих залежностей факторів реалізації післядрукарських процесів. Для математичного оцінювання кожному типу зв’язків присвоєно відповідні вагові коефіцієнти. Враховуючи кількість зв’язків певного типу для кожного фактора та їх вагові коефіцієнти, визначено інтегральні вагові значення факторів. Результатом оцінювання є встановлення рангів факторів. При цьому найвищий ранг присвоєно фактору із найбільшим підсумковим ваговим значенням. Відповідно, чим вищий ранг, тим пріоритетнішим є вплив аналізованого фактора.

Біографія автора

Альона Кудряшова, Українська академія друкарства

канд. техн. наук, доцент

Посилання

В. М. Сеньківський, та О. І. Осінчук, "Класифікація факторів додрукарських процесів", Наукові записки [Української академії друкарства], № 1 (54), с. 60-67, Львів, 2017.

Handbook on Printing Technology (Offset, Flexo, Gravure, Screen, Digital, 3D Printing with Book Binding and CTP). 4th Revised Ed. ASIA PACIFIC BUSINESS PRESS Inc, 2019.

В. З. Маїк, Технологія брошурувально-палітурних процесів. Львів: Укр. акад. друкарства, 2011.

E. K. Opoku, A. K. Badu, and K. K. Edonu, "Effectiveness of total quality management on organisational performance: Case study of printing press in Kumasi, Ashanti Region, Ghana", International Journal of Innovative Research and Development, vol. 10 (10), 2021.

W. T. Sun, and Y. J. Lin, "Systematic review and discussion on final artwork of prepress design", in Proc. 3rd Eurasian Conf. on Educational Innovation 2020 (ECEI 2020) Education and Awareness of Sustainability, 2020, pp. 777-780.

G. Sheth, Subjective Image Quality Assessment of Digitally Printed Images. Rochester Institute of Technology, 2019.

S. T. Jokhanan Kristiyono, KOMUNIKASI GRAFIS: Dilengkapi Panduan Teknis Desain Layout dengan Aplikasi Software Grafis InDesign. Prenada Media, 2020.

A. F. Sofyan, and T. Hidayat, Komputer Grafis: Image Editing, Graphic Design, dan Page Layout: Contoh Kasus dengan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Adobe InDesign. Penerbit Andi, 2020.

V. Senkivskyy, I. Pikh, N. Senkivska, I. Hileta, O. Lytovchenko, and Y. Petyak, "Forecasting assessment of printing process quality", in Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making: 2020 Int. Sci. Conf. Intellectual Systems of Decisionmaking and Problems of Computational Intelligence. Cham: Springer Int. Publishing, 2020, pp. 467-479.

L. Adascalița, and I. Colesnic, "Comparative aspects regarding the technical characteristics and the quality characteristics of the prints specific offset and digital printing methods", Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on Engineering Sciences, vol. 12, no. 1, pp. 60-72, 2020.

G. V. Folea, E. Bălan, and C. Mohora, "Considerations on quality assurance for flexographic print products", Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on Engineering Sciences, vol. 12, no. 1, pp. 33-47, 2020.

А. В. Кудряшова, "Модель пріоритетного впливу факторів на якість післядрукарських процесів", Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: міжнар. наук.-техн. журн. Хмельницьк. нац. ун-ту, № 1, с. 187-192, 2023.

D. Pamucar, and F. Ecer, "Prioritizing the weights of the evaluation criteria under fuzziness: The fuzzy full consistency method–FUCOM-F", Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering, vol. 18 (3), pp. 419-437, 2020.

A. O. Kinay, and B. T. Tezel, "Modification of the fuzzy analytic hierarchy process via different ranking methods", International Journal of Intelligent Systems, vol. 37 (1), pp. 336-364, 2022.

І. В. Піх, Б. В. Дурняк, В. М. Сеньківський, та Т. С. Голубник, Інформаційні технології формування якості книжкових видань: монографія. Львів: УАД, 2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-02

Як цитувати

Кудряшова, А. (2023). РАНЖУВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІСЛЯДРУКАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, (2), 71–79. https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2023.278908

URN