URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2018.162179

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162179

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ІМПЕДАНСУ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ДИСКУ В ОБЛАСТІ СЕРЕДНІХ ЧАСТОТ

К. В. Базіло

Анотація


Дискові п'єзоелектричні пристрої широко застосовуються в елементах інформаційних систем. Множинність і різноманіття практичного застосування дисків із секторним елект-родуванням природним чином стимулює теоретичні дослідження, метою яких є прогнозування характеристик і технічних параметрів пристроїв п’єзоелектроніки, які створюються на їх основі. Прогноз здійснюється на основі математичної моделі, яка є основним результатом теоретичного опису реального пристрою.

Ключові слова


п'єзоелектричний дисковий елемент; фізичні процеси; електричний імпеданс.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Джагупов Р. Г., Ерофеев А. А. Пьезоэлек-тронные устройства вычислительной техники, систем контроля и управления. СПб.: Политехника, 1994. 608 с.


2. Piazza G., Stephanou P. J., Pisano A. P. A1N Contour-Mode Vibrating RF MEMS
for Next generation Wireless Communica-tions , MEMS 2006, pp. 906-909, 2006.


3. Li S. S., Lin Y. W., Xie Y., Nguyen C. C. 1.51 GHz polydiamond micromechanical disk resonator with impedance-mismatched isolating support. Proceedings 17th Int. IEEE MEMS Conf., Maastricht, The Nether-land, Jan. 25-29, 2004, pp. 821-824.


4. Y. W. Lin, S. S. Li, Z. Ren, C. C. Nguyen Third-Order Intermodulation Distortion in Capacitevely-Driven michromechanical res-onators. IEEE Int. Ultrasonic Symposium, Sept. 18-21, 2005, pp.1592–1595.


5. Ruby R. “Micromachined cellular filters, Microwave Symposium Digest”, IEEE MTT-S International, pp. 370-377, 1996.


6. Lakin M. K., Kline G. R., McCarron K. T. Thin Film Bulk Acoustic Wave Filters for GPS, Ultrasonics Symposium, 1992. Pro-ceedings, IEEE 1992.


7. Варадан В., Виной К., Джозе К. ВЧ МЭМС и их применение. М.: Техносфе-ра, 2004. 528 с.


8. Петрищев О. Н., Базило К. В. Определе-ние электрического импеданса пьезоке-рамического диска и его расчет в области средних и высоких частот. Вісник Черка-ського державного технологічного уні-верситету. Серія: Технічні науки. 2016. № 3. С. 36–49.


9. Петрищев О. Н., Базило К. В. Методика определения физико-механических пара-метров пьезоэлектрической керамики. Журнал нано- та електронної фізики. Суми. 2017. Т. 9, № 3, 03022(6cc).

Copyright (c) 2018 К. В. Базіло