URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44553.2018.162697

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2018.162697

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАВАНТАЖЕННЯ ТА РОЗМІРІВ ЕЛЕКТРОДІВ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ДИСКА НА ЙОГО АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

К. В. Базіло

Анотація


П'єзокераміка завдяки своїм унікальним властивостям має застосування в різних галузях техніки і технології. П'єзоелектричні диски з частковим електродуванням однієї або двох поверхонь досить часто використовуються для створення різних функціональних пристроїв п'єзоелектроніки. Дискові п'єзоелектричні пристрої широко застосовуються в елементах інформаційних систем. Основною метою статті є дослідження амплітудно-частотних характеристик дискових п’єзокерамічних елементів залежно від геометричних розмірів електродів та впливу наван-таження.


Ключові слова


п'єзоелектричний дисковий елемент; фізичні процеси; амплітудно-частотні характеристики.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Жуков С. Пьезокерамика и перспективы ее применения. МТТ. Техно plus. 2009. № 5. С. 56–60.


2. Смирнов Ю. А., Муханов А. В. Электрон-ные и микропроцессорные системы управ-ления автомобилей: учеб. пособие. Санкт-Петербург: Лань, 2012. 624 с.


3. Джагупов Р. Г., Ерофеев А. А. Пьезоэлектронные устройства вычислительной техники, систем контроля и управления. Санкт-Петербург: Политехника, 1994. 608 с.


4. Piazza G., Stephanou P. J., Pisano A. P. A1N contour-mode vibrating RF MEMS for next generation wireless communications, MEMS. 2006, pp. 906–909.


5. Li S. S, Lin Y. W., Xie Y., Nguyen C. C. 1.51 GHz polydiamond micromechanical disk resonator with impedance-mismatched isolat-ing support. Proceedings of the 17th Int. IEEE MEMS Conf., Maastricht, The Netherland, Jan. 25–29, 2004, pp. 821–824.


6. Lin Y. W., Li S. S., Ren Z., Nguyen C. C. Third-order intermodulation distortion in ca-pacitevely-driven michromechanical resona-tors. IEEE Int. Ultrasonic Symposium, Sept. 18–21, 2005, pp.1592–1595.


7. Ruby R. Micromachined cellular filters. Mi-crowave Symposium Digest, IEEE MTT-S In-ternational, 1996, pp. 370–377.


8. Lakin M. K., Kline G. R., McCarron K. T. Thin film bulk acoustic wave filters for GPS. IEEE Ultrasonic Symposium: Proceedings, 1992.

9. Петрищев О. Н., Базило К. В. Принципы и методы расчета передаточных характери-стик дисковых пьезоэлектрических трансформаторов. Часть 2. Методика расчета параметров и характеристик простейшего дискового пьезоэлектрического трансформатора. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Тех-нічні науки. 2015. № 4. С. 10–23.

Copyright (c) 2018 К. В. Базіло