ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОНОВЛЕННЯ АВТОБУСНОГО ПАРКУ М. ЧЕРКАСИ

О. М. Пилипенко, Д. П. Рубан, Г. Я. Рубан

Анотація


Встановлено невідповідність роботи міських автобусних перевезень у м. Черкаси сучасним тенденціям розвитку транспортної інфраструктури та європейським стандартам. Доведено необхідність у науковому обґрунтуванні формування раціональної експлуатації та фективного оновлення автобусного парку м. Черкаси і відповідно розроблено рекомендації.


Ключові слова


місто; транспортна система; транспортна стратегія; автобус; пасажиропотоки; раціональна структура; ефективність перевезень

Посилання


Транспортна стратегія України на період до 2020 року: за станом на 20 жовтня 2010 р. / Кабінет Міністрів України. Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2010. – 38 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Біліченко В. В. Інноваційні стратегії розвитку міського пасажирського транспорту у Вінниці / В. В. Біліченко, С. О. Романюк // Вісник Севастопольського національного університету ім. В. Даля. – 2012. – № 6 (177). – С. 178–184.

Дмитрієв М. М. Удосконалення системи управління пасажирським транспортом загального користування м. Кременчук / М. М. Дмитрієв, М. М. Мороз // Вісник Севастопольського національного університету. – 2012. – № 6 (177). – С. 114–118.

Липенков А. В. О проведении обследований городских автобусных маршрутов с целью их последующего моделирования / А. В. Елисеев, А. В. Липенков, О. А. Маслова // Автотранспортное предприятие. – 2012. – № 1. – С. 42–44.

Меркулов Е. А. Проектирование дорог и сетей пассажирского транспорта в городах : учеб. пособие для вузов / Е. А. Меркулов, Э. Я. Турчихин, Е. Н. Дубровин. – М. : Стройиздат, 1980. – 496 с.

Спирин И. В. Перевозки пассажиров городским транспортом : справочное пособие / И. В. Спирин. – М. : ИКЦ «Академкнига», 2006. – 413 с.

Босняк М. Г. Пасажирські автомобільні перевезення : навч. посіб. / М. Г. Босняк. – К. : Слово, 2009. – 272 с.

Доля В. К. Пасажирські перевезення : підручник / В. К. Доля. – X. : Форт, 2011. – 504 с.

Vuchic V. R. Urban transit : operations, planning and economics / V. R. Vuchic. – John Wiley&sons, 2004. – 644 p.

Бойко Ю. О. Впровадження систем відеоспостереження для обліку пасажирів на міських маршрутах / Ю. О. Бойко // Вісник НТУ «ХПІ» : наук.-виробн. зб. – № 22

(1131). – Харків, 2015. –С. 46–49.

Проведение обследований пассажирских потоков на основе средств автоматизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://niiat.ru/service/%D0%BEbsledovaniepassazhiropotokov/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v1i1.78522

DOI: https://doi.org/10.24025/bulletinchstu.v1i1.78522

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.