№ 3 (2019)

URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44553.2019

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2019

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF

Зміст

Автоматизація та приладобудування

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ БІМОРФНОГО П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА PDF
Олег Миколайович Петрищев, Костянтин Вікторович Базіло 5-14
DEVELOPMENT OF INDICATION SYSTEM OF MOBILE ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENT PDF
Constantine Bazilo, Artem Lavdanskyi, Vasyl Zaika 15-19
РОЗРОБКА П’ЄЗОДВИГУНА ДЛЯ БІОПРОТЕЗА PDF
Сергій Олександрович Філімонов, Надія Вікторівна Філімонова, Дмитро Сергійович Бачеріков, Андрій Олександрович Мисан 20-24
МОДЕЛЬ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ КЛАПАНА ПОДАЧИ ГАЗА В СУДОВОЙ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР PDF (Русский)
Виталий Валентинович Никольский, Марк Витальевич Никольский, Виктор Евгеньевич Лысенко 25-30

Інформаційні технології

ТЕХНОЛОГІЯ ОПИСУ ЛІНІЙНИХ І НЕЛІНІЙНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Володимир Миколайович Рудницький, Ольга Григорівна Мельник, Руслан Павлович Мельник 31-37
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КЛОНУВАННЯ В ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ PDF
Володимир Олексійович Хорошко, Іван Ігорович Бобок 38-49
МЕТОДИКА ПОШУКУ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ PDF
Ігор Іванович Коваленко, Євген Олександрович Давиденко, Альона Володимирівна Швед 50-55

Хімічні технології та інженерія, екологічна безпека

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІЦНОСТІ ЗАРЯДІВ ПІРОТЕХНІЧНИХ НІТРАТНО-МЕТАЛЕВИХ СУМІШЕЙ НА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ ВИРОБІВ НА ЇХ ОСНОВІ PDF
Оксана В’ячеславівна Кириченко, Олексій Сергійович Діброва, Роман Борисович Мотрічук, В’ячеслав Андрійович Ващенко, Сергій Олександрович Колінько, Валентин Вікторович Цибулін 56-67
МОДЕЛЮВАННЯ ДВОПОТОКОВОГО ОЧИЩЕННЯ ГАЗУ ВІД ОКСИДУ КАРБОНУ (IV) РОЗЧИНОМ МОНОЕТАНОЛАМІНУ PDF
Андрій Леонідович Концевой, Сергій Андрійович Концевой 68-75
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПАПЕРУ-ОСНОВИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОДОЖИРОНЕПРОНИКНИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Віктор Анатолійович Осика, Леонід Андрійович Коптюх, Володимир Олександрович Комаха, Ольга Сергіївна Шульга 76-82
СОРБЦИЯ СУЛЬФАНИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И ИОНОВ МЕДИ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ, МОДИФИЦИРОВАННЫМ ОКСИДАМИ МЕТАЛЛОВ PDF (Русский)
Ирина Владимировна Косогина, Наталья Аркадиевна Клименко, Людмила Андреевна Савчина, Светлана Александровна Кирий, Игорь Михайлович Астрелин, Елена Александровна Самсони-Тодорова 83-91
GREEN SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES AND THEIR CATALYTIC APPLICATION FOR THE DEGRADATION OF ORGANIC POLLUTANTS PDF (English)
M. I. Skiba, О. А. Pivovarov, V. I. Vorobyova 92-97
ЭЛЕКТРОАКТИВАЦИОННАЯ ОЧИСТКА МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОД PDF (Русский)
Геннадий Степанович Столяренко, Рустам Очильдиевич Азизов, Богдан Иванович Тупицкий 98-107
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ЗАБАРВЛЕНИХ РОЗЧИНІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НЕОРГАНІЧНИХ КОАГУЛЯНТІВ ТА ПРИРОДНОГО ФЛОКУЛЯНТА PDF
Тетяна Володимирівна Солодовнік, Наталія Михайлівна Толстопалова, Наталія Максимівна Фоміна, Ірина Костянтинівна Якименко 108-117
АДСОРБЦИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ВОЗДУШНЫХ ПУЗЫРЬКАХ И ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ИХ РАЗМЕРОВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПУЗЫРЬКОВО-ПЛЕНОЧНОЙ ЭКСТРАКЦИИ PDF (Русский)
Виктор Сергеевич Гевод, Иван Александрович Борисов, Анастасия Сергеевна Чернова 118-126
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА ХИМВОЛОКНА PDF (Русский)
Геннадий Степанович Столяренко, Таисия Сергеевна Черний, Наталия Максимовна Фомина, Алина Игоревна Шморгун 127-137
ФЛОТОЕКСТРАКЦІЯ БАРВНИКА АКТИВНОГО ЯСКРАВО-ЧЕРВОНОГО 5 СХ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ PDF
Наталія Михайлівна Толстопалова, Тетяна Іванівна Обушенко, Надія Віталіївна Баранюк 138-144
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ФАРБУВАЛЬНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ КАВІТАЦІЇ Й ЕЛЕКТРОАКТИВАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНИХ ВОД PDF
Мирослава Григорівна Коваль, Наталія Максимівна Фоміна, Геннадій Степанович Столяренко 145-153

Матеріалознавство, технології та обладнання сучасних машинобудівних і харчових виробництв

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ОДИНИЧНОЇ ЛУНКИ РОЗРЯДАМИ СУЧАСНИХ ГЕНЕРАТОРІВ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНИХ ВИРІЗНИХ ВЕРСТАТІВ PDF
Василь Іванович Осипенко, Олексій Володимирович Тімченко, Андрій Вадимович Кондаков 154-162
ВПЛИВ ОБРОБКИ ТИСКОМ НА СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГОТОВИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ PDF
Надія Вікторівна Філімонова, Сергій Олександрович Філімонов, Олександр Вікторович Батраченко, Віктор Валерійович Орел 163-169